logo

М О Я    О С Е Т И ЯМÆСУГИ
(Фиддæлти цардæй)

Думуй, гъизуй нæ сау хонхи.
Мæсуг гъæрзуй æ фарсæй.
Лæгæн æ гæрзтæ æ къохи,
ефтигъд æ фат, æ хуасæй.
Нæ лæг зинтæй æрзæронд æй,
сæрæй цæстæй фæлгæсуй,
æрветуй цард æнамондæй,
кæсуй, цæстæй фæлмæцуй.
Бунæй, хæдзари бинонтæ —
тæрсуй уонæн хæссунæй.
Судæй неунцæ биццеутæ,
сæ еу хуссуй æрхунæй.
Зинæн бухсуй сæ ниййерæг,
кæуй, хъуæцæй лæмаруй.
Зæгъуй: «Цæттæ'й уæ фезонæг», —
фид син бæрцæй иуаруй.

1914 анзи сентябри 12 бон

НА БАШНЕ
(Из прошлой жизни)

Вьюга рыщет по ущелью,
Ноет бок у бедняка.
Пальцы рук закоченели
На стволе дробовика.
И стоит бедняк на башне,
Постарел он от невзгод.
Смотрит, смотрит вдаль бесстрашно
И прихода счастья ждет.
А внизу толпится кучей
Вся семья: и стар, и млад.
Дети плачут — голод мучит,
Утомившись, спать хотят.
Мать, зажмурившись от чада,
Слезы льет над очагом,
Говорит: «Сейчас, ребята,
Угощу вас шашлыком!»

Зæрди дуар
Къуæтти
Уæлмæрдхуæрнæг
Зæронд лæг
Цъете
Курес æма къæлмæг
Нæ зумæг
Фарнæ
Ци зæгъон?
Æнæсагъæс
Бунгард
Тох
Æлдаргинтæ
Цæбæл нийнæфтæ?
Курæнтти сайд
Сувæллон
Фæсмон
Бæхвæндагбæг
Совахъ æма бæзæрхуг
Гъазти
Нарти фæндæ
Дууæ æрдхуарди
Фæндæ
Гæкгуги хузи
Гъастгæнæгæн
Мæтъæл
Гъарæнгæ
Фæйдтон мæ цард
Уаддзалх
Киндзæн
Мæнгæ соми
Еунæг
Хæфсæ
Кæлхуард
Бæхбадæг
Цæмæй къуру дæн?
Мæсуги
Æнгарæн
Къæрнæхи осæ
Бинонтæ
Æнцон дин æй
Кувдгæнгутæн
Мæ зæрдæ
Цæун
Хъазахи нифс
Сæнттæ
Къазармай
Æнбæлттæн
Нæ мæрдтæн
Нигъгъæрзæн нæ фæрстæЙ
Мæстиноки мæгуртæ
Цæргæстæ
Ледзæг
Ледзæги зар
Дусæрон цæргæс
Уалдзæг
Гъæр
Зæрбатгутæ
Сæрдæ
Уæрæйдæ заргæй
Кувд
Нæ фæззæг
Бинонти цард
Мардæн
Осгорти зар
Фæдес
Ма ми гъаст кæнæ
Гъæйдæ-гъа!
Кермен
Нæ косæг лæг
Кæуæг
Гоппойти къуар
Æрæгзумæги
Нæ фæсевæдæн
Косгути бæрæгбон
Хадзимæт рæмонти
Еумæйаг мæрдтæн
Бонвæрни мадæ
Киндзхонтæ
Агубекир
Раздзæуæгæн
Нæ царди нивтæ
Бæллах
Дугъ-дугъ
Нæ бæласæ
Рæстдзинадæ
Фун
Нæуæг æгъдаубæл
Мартъи
Æз уотæ зæгъун
Дзæгъæл
Михал Гарданти
Къибилти Гугъойæн
Уарунгор
Мæ дзурдтæ
Ка ке хæссуй?
Курд
Сау гъæр
Гулæри
Тæтæрхъан Билаонти
Бердити Дударæн
Бонгинтæн
Китай
Зар
Хъурмаллухъ
Уæргъдзау
Нифсгин
Æхсирф æма дзæбокæ
Нæуæг зарæгæн
Тæлæтгæнгутæн
Зуймон æхсæвæ гъæди
Цæмæн ледзис?
Æфхуæргутæн
Мæ зин зонæг
Совет æнервæзæг
Саст къах
Уазал хæдзари
Гъæй-уй!
Фурхуæрдæй сæйгæ
Оси Пъолций
Багъæратæн
Киндзæн
Сакко æма Ванцеттийæн
Иронæн
Нæ цини бон

Поэзийы Курдон(Скъодтати Эльбрус)
Певец свободы(Нафи Джусойты)